Wykładowcy

dr n. med. Wojciech Olszewski

dr n. med. Wojciech Olszewski

Jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista patomorfolog. Adiunkt w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii- Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są̨ zagadnienia związane z diagnostyką patomorfologiczną nowotworów piersi oraz oznaczaniem czynników prognostycznych i predykcyjnych w nowotworach złośliwych (w szczególności w  raku piersi). Tego ostatniego zagadnienia dotyczył jego przewód doktorski przeprowadzony w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bierze czynny udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach i kursach poświęconych diagnostyce i leczeniu nowotworów, zarówno na forum krajowym i zagranicznym. Jest autorem, współautorem i tłumaczem podręczników i artykułów poświęconych diagnostyce patomorfologicznej nowotworów.

 

dr hab. med. Łukasz Szylberg, prof. UMK

dr hab. med. Łukasz Szylberg, prof. UMK

Drogę akademicką rozpoczął w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu gdzie studiował w latach w 2004-2009. Kolejnym stopniem edukacji był staż dyplomowy w Wojskowym Szpitalu Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy oraz rezydentura w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. W następnym latach wspinał się po szczeblach kariery naukowej, m.in. w roli asystenta – nauczyciela akademickiego, adiunkta oraz lekarza specjalisty (2011-2016). W ramach doświadczenia zawodowego doktor Łukasz Szylberg opublikował 38 prac naukowych oraz 34 doniesienia zjazdowe (w tym 3 wyróżnienia). 11.06.2019 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny a od 26.06.2019  pełni rolę przewodniczącego Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Patologów.