Program naukowy

15.00 – 15.20 Oficjalne przywitanie uczestników.
Droga przez portfolio Roche Diagnostics w diagnostyce Raka Piersi
Wioletta Garbicz, Product Manager Roche Diagnostics
15.20 – 15.40 Badanie IMpassion130
dr n. med. Wojciech Olszewski
15.40 – 16.20 Immunohistochemiczna ocena ekspresji PD-L1 w TNBC z zastosowaniem przeciwciała VENTANA anty-PD-L1 (SP142) i zasady interpretacji w TNBC
dr n. med. Wojciech Olszewski, dr n. med. Łukasz Szylberg
16.20 – 17.00 Warsztaty mikroskopowe cz. 1 (asysta trenerów)
dr n. med. Wojciech Olszewski, dr n. med. Łukasz Szylberg
17.00 – 18.00 Warsztaty mikroskopowe cz. 2 – samodzielna ocena i dyskusja wyników
dr n. med. Wojciech Olszewski, dr n. med. Łukasz Szylberg
18.00 -18.10 Podsumowanie i dyskusja.