Cześć II

Termin

7.12.2019 r.

Miejsce warsztatów

Mercure Warszawa Centrum
Złota 48/54
00-120 Warszawa

Komitet naukowy

dr n. med. Wojciech Olszewski
dr n. med. Łukasz Szylberg

Punkty edukacyjne:

Uczestnicy szkolenia otrzymają 6 miękkich punkty edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz 2 punkty twarde z wpisem do kart na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych.

Pakiet uczestnika

Pakiet uczestnika obejmuje:
– udział w wykładach,
– udział w warsztatach
– program naukowy
– certyfikat uczestnictwa
– identyfikator
– przerwy kawowe, lunch oraz kolację
– nocleg w dobie 6-7.12. w miejscu warsztatów

Program naukowy:

6 grudnia 2019 
18.00 Kolacja w restauracji WineStone Hotelu Mercure Centrum

 

7 grudnia 2019         
9:00 – 9:10 Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie II edycji warsztatów Product Manager, Wioletta Garbicz
9:10 – 9:40 Interpretacja wyników niejednoznacznych – VENTANA HER2 Dual ISH Product Manager, Wioletta Garbicz /Dr n. med. Wojciech Olszewski
9:40 – 10:00 Omówienie wyników interpretacji I edycji warsztatów Dr n. med. Wojciech Olszewski/Dr n. med.Łukasz Szylberg
10:00 – 10:30 Immunohistochemiczna ocena ekspresji PD-L1 w TNBC z zastosowaniem przeciwciała VENTANA anty-PD-L1 (SP142) i zasady jej interpretacji Dr n. med. Wojciech Olszewski/Dr n. med.Łukasz Szylberg
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  
10:45 – 12:30 Analiza skanów/ Warsztaty mikroskopowe cz.1 Dr n. med. Wojciech Olszewski/Dr n. med.Łukasz Szylberg
12:30 – 13:30 Lunch  
13:30 – 15:00 Warsztaty mikroskopowe cz.2 Dr n. med. Wojciech Olszewski/Dr n. med.Łukasz Szylberg
15:00 – 15:15 Przerwa kawowa  
15:15 – 16:40 Warsztaty mikroskopowe cz.3 Dr n. med. Wojciech Olszewski/Dr n. med.Łukasz Szylberg
16:40 – 17:00 Omówienie wyników i dyskusja. Zakończenie warsztatów Dr n. med. Wojciech Olszewski/Dr n. med.Łukasz Szylberg