Program naukowy

15.00 – 15.05 Oficjalne przywitanie uczestników.
15.05 – 15.20 Droga przez portfolio Roche Diagnostics w diagnostyce raka płuca
Wioletta Garbicz, Product Manager Roche Diagnostics
15.20 – 15.30 Epidemiologia raka płuca
dr n. med. Artur Bartczak
15.30 – 15.45 Aktualny algorytm diagnostyczny w zaawansowanym NDRP
Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort
15.45 – 15.55 Wybór materiału do IHC badań predykcyjnych
Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort
15.55 – 16.10 Właściwe zabezpieczenie materiału do badań predykcyjnych podstawą uniknięcia błędów przedlaboratoryjnych
Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort
16.10 – 16.25 Wybór przeciwciał do oceny predykcyjnych testów IHC
dr n. med. Artur Bartczak
16.25 – 16.55 Kryteria oceny reakcji IHC (ALK, ROS1, PD-L1)
dr n. med. Artur Bartczak
16.55 – 17.40 Warsztaty mikroskopowe cz.1 (asysta trenerów)
17.40 – 18.40 Warsztaty mikroskopowe cz.1 (samodzielna ocena i dyskusja wyników) 

18.40 – 18.45 Podsumowanie i dyskusja.