Cześć I

Termin

11-12.10.2019 r.

Miejsce warsztatów:

Polonia Palace Hotel
al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa

Komitet naukowy

dr n. med. Wojciech Olszewski
dr n. med. Łukasz Szylberg
dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk
lek. med. Katarzyna Pogoda

Program naukowy:

WERSJA DO DRUKU

11 października 2019

12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.10 Oficjalne przywitanie uczestników
Wioletta Garbicz,
Product Manager Roche Diagnostics
13.10 – 14.10 Rola mechanizmów immunologicznych w immunoterapii TNBC
dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk
14.10 – 14.30 Przerwa kawowa
14.30 – 15.00 Badanie IMpassion130- immunoterapia TNBC
lek. med. Katarzyna Pogoda
15.00 – 15.30 Immunohistochemiczna ocena ekspresji PD-L1 w TNBC z zastosowaniem przeciwciała VENTANA anty-PDL1(SP142)
dr n. med. Łukasz Szylberg
15.30 – 16.00 Immunohistochemiczna ocena ekspresji PD-L1 w TNBC – charakterystyka analityczna przeciwciał CE-IVD
dr n. med. Wojciech Olszewski
18.00 Kolacja

12 października 2019

9.00 – 9.15 Zasady oceny ekspresji PD-L1 w TNBC
dr n. med. Łukasz Szylberg
9.15 – 10.45 Warsztaty mikroskopowe cz. 1
dr n. med. Wojciech Olszewski
dr n. med. Łukasz Szylberg
10.45 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 Warsztaty mikroskopowe cz. 2
dr n. med. Wojciech Olszewski
dr n. med. Łukasz Szylberg
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Warsztaty mikroskopowe cz. 3
dr n. med. Wojciech Olszewski
dr n. med. Łukasz Szylberg
15.00 -15.15 Podsumowanie i dyskusja.
Zakończenie warsztatów

Punkty edukacyjne

Uczestnicy warsztatów otrzymają 8 punktów edukacyjnych zgodnie Rozporządzeniem MZ z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Pakiet uczestnika

Pakiet uczestnika obejmuje:
– udział w wykładach,
– udział w warsztatach
– program naukowy
– certyfikat uczestnictwa
– identyfikator
– przerwy kawowe, lunch oraz kolację
– nocleg w dobie 11-12.10. ze śniadaniem