Informacje

Termin

21.05.2020

Komitet naukowy

dr n. med. Wojciech Olszewski
dr hab. med. Łukasz Szylberg, prof. UMK

Punkty edukacyjne

Uczestnicy warsztatów otrzymają 2 punkty edukacyjne zgodnie Rozporządzeniem MZ z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Wymagania techniczne:

Po wykonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie na adres mailowy. Na tydzień przed terminem webinarium otrzymają Państwo link. Do udział wystarczy przeglądarka internetowa. Nie jest wymagane instalowanie oprogramowania.

Informacja prawna:

Organizator oraz wykładowcy nie zezwalają na nagrywanie webinarium przez uczestników. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony wizerunku oraz kodeksu cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych. Art. 81 ustawy o prawie autorskim stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Każda forma nagrania i publikowania webinarium, w tym wizerunku prowadzących spotka się z konsekwencjami prawnymi.

Materiały do pobrania: